Sevgili arkadaşım, benim hikayeme bir şekilde rastlaydıysan İngiltere’ye hoşgeldin veya geliyorsun. Bu yazıda 2016 yilinda başımdam geçen 6 aylık acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle bir yazı bulacaksın.

Nedir bu NINO?

‘National Insurance Number’ olarak bilinir Türkiye’de SGK Numarasına karşılık gelir. Çalışan kişilerin emeklilikleri ve sosyal güvenlik primleri ödemeleri için gerekli olan, topu topu 7 karakterden olusan bir numaradır. Eğer doğma büyüme İngiliz vatandaşı iseniz 16. yaş gününüzden önce bu numara size otomatik olarak gönderilir ve aldıktan sonra ömürlüktür…

Kısa bilgimizi aldığımıza göre;

2016 yılının Ekim ayında, 5 ay 25 günlük bekleyişimin sonunda ECAA Ankara Anlaşmasına tabi vizemi aldım ve Limited Şirketim…


Hey!

Continuously deployment should be an easy task with all autonomous services around us. If you have resources, time and money it is of course easy peasy… But sometimes, you just need time saver, quicker and problem solver services to solve it.

After my researches and test the functionalities with different tools, I’ve started to use Deployer, Bitbucket Pipeline and AWS for all of my production and pet projects to deploy my applications painless.

As an example, I’m going to use Laravel 5.6 Application and Bitnami LAMP Stack on AWS. …

Muharrem Tığdemir

Life is my playground

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store